Reefjungle.com ปลาทะเล ปะการัง ตู้ปลาทะเล ตู้ทะเล ตู้ปะกาลัง เลี้ยงปลาทะเล อาหารปลา ปลาทะเลสวยงาม ปลาสวยงาม
  บทความอื่นๆ
เปลี่ยนน้ำ การบำรุงรักษาง่ายๆเบื้องต้น
[27 มกราคม 2554 17:16 น.]จำนวนผู้เข้าชม 19552 คน

หลายคนคงตระหนักดีว่า การเลี้ยงตู้ทะเล หรือตู้ปะการังนั้นมิใช่เรื่องง่าย จะต้องใช้ความใส่ใจ เวลา และการทุ่มเทไม่ใช่น้อยในการดูแลรักษาระบบต่างๆให้คงที่อยู่เสมอ เพราะถ้าหากเกิดสิ่งใดผิดพลาดเพียงนิดเดียว อาจจะทำให้ระบบเกิดล่มได้อย่างไม่คาดฝัน

สิ่งที่ถือเป็นกิจวัตรประจำที่จะต้องทำในการดูแลรักษาตู้ปลาทะเล ให้อยู่ได้อย่างดีมีอยู่หลายสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการ ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้า ตรวจเช็คอุปกรณ์ทำความเย็น วัดคุณภาพน้ำต่างๆ เติมแร่ธาตุและสารเคมีต่างๆเพื่อให้น้ำอยู่ในคุณภาพที่สมบูรณ์ แต่หลายๆคนมักจะมองข้ามการดูแลรักษาขั้นพื้นฐานที่ง่ายและเราควรจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดปริมาณของเสียและเพิ่มแร่ธาตุและสารอาหารดีๆ ใหม่ๆเข้าไปในระบบอยู่เสมอ คือ การเปลี่ยนน้ำ

ข้อดีของการเปลี่ยนน้ำมีอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการ ถ่ายเทสิ่งหมักหมม ปฏิกูลต่างๆที่มีผลเสียต่อระบบ ไม่ว่าจะเป็น ฟอสเฟส ไนเตรท ไนไตรท และ แอมโมเนีย ลดปริมาณสารพิษต่างๆ ที่มาจากปะการังบางชนิด ลดปริมาณโลหะหนัก ที่ไม่จำเป็นต่อระบบ อีกทั้งยังช่วยเจือจาง วิตามินและแบคทีเรียในระบบให้มีอย่างเหมาะสม

กฎของการเปลี่ยนน้ำ มีอยู่ว่า ควรจะทำการเปลี่ยนน้ำ ทีละไม่มาก แต่ควรทำการเปลี่ยนน้ำบ่อยครั้ง ผู้เลี้ยงหลายคนพบว่าการเปลี่ยนน้ำครั้งละ 10% เป็นปริมาณการเปลี่ยนน้ำต่อครั้งที่ดีที่สุดไม่มากและ ไม่น้อยไป กล่าวคือถ้าท่านมีตู้ที่มีปริมาณน้ำ 1,000ลิตร ท่านก็ควรมีถังเตรียมน้ำทะเลไว้ 100 ลิตรสำหรับเปลี่ยนน้ำทุกๆครั้งไป การเปลี่ยนน้ำ 10% นั้น จะนับปริมาตรน้ำที่ออกไปจากระบบ ไม่นับรวมหากท่านได้มีการดูดกรวดทรายปูพื้น หรือมีการยกหินบางส่วนออก

การเปลี่ยนน้ำควรทำในปริมาณน้อยแต่บ่อยครั้ง เนื่องมาจากจะทำให้ค่าต่างๆที่เป็นองค์ประกอบของน้ำทะเลไม่ถูกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากเกินไป ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ยกตัวอย่างเช่น ถ้าตู้ของท่านมีไนเตรทค่อนข้างสูง การที่ท่านจะลดไนเตรทที่สูงทั้งหมดด้วยการเปลี่ยนน้ำเพียงครั้งเดียว อาจะทำให้ในเตรทในตู้ของท่านลดลงได้จริง แต่ค่าอื่นๆไม่ว่าจะเป็นคลเซียม ความเค็ม พีเอช และค่าอื่นๆอีกมากมายเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากเช่นกัน ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อสิ่งมีชีวิตในตู้ แน่นอน

                การเปลี่ยนน้ำ นอกจากจะมีผลดีแล้ว หากไม่ได้ทำอย่างระมัดระวังก็อาจจะเกิดผลเสียได้เช่นกัน ผลเสียที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนน้ำ ที่ควรระมัดระวังมีดังนี้

  • การลดจำนวนมากเกินไปของแพลงตอลและแบคทีเรีย
  • สิ่งปนเปื้อนจากน้ำที่ใช้ในการผสมเกลือ เกลือ รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการผสม
  • ปริมาณสารอาหาร วิตามิน และแร่ธาตุที่มากเกินไป จากเกลือที่ไม่ได้มาตรฐาน
  • อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในการเปลี่ยนน้ำอาจเกิดผลเสียต่อสิ่งมีชีวิต
  • การเปลี่ยนแปลงของค่าน้ำต่างๆอย่างรวดเร็วเกินไป ไม่ว่าจะเป็น ความเค็ม พีเอช แคลเซียม แมกนีเซียม จากเกลือที่ไม่ได้คุณภาพหรือการผสมผิดวิธี
  • เกลือบางชนิดในถังขนาดใหญ่อาจไม่ได้มีการผสมแร่ธาตุต่างๆให้เป็นเนื้อเดียวกันอย่างทั่วถึงทั้งถัง หากเราใช้ปริมาณแค่ครึ่งถัง อาจจะไม่ได้รับหรือรับสารอาหารบางชนิดมากจนเกินไป
  • ปะการังอาจโดนอากาศได้เมื่อเปลี่ยนน้ำ
  • เกลือไม่สามารถละลายได้อย่างสมบูรณ์
  •  พื้นทรายอาจปล่อย สารพิษ และลดจำนวนสิ่งมีชีวิตที่เป็นประโยชน์บนพื้นทรายได้
            แม้จะมีบางกระแสที่กล่าวว่า การเปลี่ยนน้ำไม่ค่อยมีความจำเป็นเท่าไหร่ อันเนื่องมาจากปัจจุบันนี้เทคโนโลยีต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นโปรตีนสกิมเมอร์ สารกรองต่างๆเช่น คาร์บอน สารกรองฟอสเฟส หรือแม้แต่โอโซนหรือยูวี ก็สามารถช่วยทำความสะอาดน้ำได้ด้วยดีโดยไม่ต้องอาศัยการเปลี่ยนน้ำ และหากแร่ธาตุต่างๆเริ่มหมดไปก็ใช้วิธีการเติมแร่ธาตุแทน ก็จะสามารถทดแทนการเปลี่ยนน้ำที่หลายคนมองว่าเป็นวิธียุ่งยากไปได้ คำกล่าวเหล่านี้มีความจริงอยู่ แต่หากท่านลองคิดคำนวนดีๆแล้ว การเปลี่ยนน้ำ จะมีความคุ้มค่าที่สุดหากกล่าวถึงในแง่ของการลงทุน เพราะการเปลี่ยนน้ำนั้น เสียค่าใช้จ่ายในการซื้อเกลือเพียงไม่มาก แต่กลับได้ถ่ายเทของเสียที่ไม่จำเป็นออกไป และรับแร่ธาตุและวิตามินต่างๆกลับมาในระบบ จากประสบการณ์ที่พบมา มีผู้เลี้ยงหลายคนประสบความสำเร็จในการเลี้ยงตู้ทะเลเป็นอย่างดี โดยปราศจากการเติมแร่ธาตุเสริมใดๆ เพียงแค่ใช้แคลเซียมรีแอคเตอร์ บวกกับการเปลี่ยนน้ำ 
บทความอื่นๆ
- เปลี่ยนน้ำ การบำรุงรักษาง่ายๆเบื้องต้น [27 มกราคม 2554 17:16 น.]
- คิดก่อนซื้อ!!! ปลาทะเลสวยงามซักตัว มาใส่เพิ่มใน ตู้ทะเล [27 มกราคม 2554 17:16 น.]
- ท่านพร้อมหรือยังที่จะดูแล ปะการังโครงแข็ง (Small Polyp Scleractinia) SPS [27 มกราคม 2554 17:16 น.]
- คุณภาพน้ำและมาตรวัดต่างๆ ในระบบตู้ทะเล Reef Aquarium Water Parameters [27 มกราคม 2554 17:16 น.]
- ฟอสเฟส VS สาหร่ายที่ไม่พึงประสงค์ [27 มกราคม 2554 17:16 น.]
- ระบบกรองพื้นฐาน สำหรับ ตู้ทะเล [27 มกราคม 2554 17:16 น.]
- วาตานาเบ้ แองเจิล Genicanthus watanabei โคยคุณวาตานาเบ้ แองเจิล [27 มกราคม 2554 17:16 น.]
- สัตว์เลี้ยง...ม้าน้ำ [27 มกราคม 2554 17:16 น.]
- ตู้พยาบาล ความคุ้มค่าของการลงทุน [27 มกราคม 2554 17:16 น.]
- สูตร อาหาร HOME MADE สำหรับ ตู้ปลาทะเล [27 มกราคม 2554 17:16 น.]
ดูทั้งหมด

ความคิดเห็นที่ 1
ชื่อ : suwitosiripunt   E-mail : suwitosi@hotmail.com    วันที่ : 15 มิถุนายน 2556 15:26 น.
IP : 58.9.87.XXX

ความคิดเห็นที่ 2
a
ชื่อ : aoop    วันที่ : 9 ธันวาคม 2556 13:19 น.
IP : 10.8.3.27, 203.172.183.XXX

ความคิดเห็นที่ 3
sbobet

สุดยอดเลยย

Sbobet เป็นผู้ให้บริการรับเดิมพันเกมส์พนันต่างๆซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย และเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก ได้รางวัลผู้นำด้านการเดิมพันออนไลน์ หรือมีชื่อที่เรียกว่า Asian Operator of The Year Award สองปีซ้อน มีเกมส์การแข่งขันให้เลือกมากกว่า 500 รายการต่อ สัปดาห์และครอบคลุมการแข่งขันฟุตบอลนัดใหญ่ทุกนัด,เทนนิส, บาสเก็ตบอล, แบดมินตัน เป็นต้นมีระบบที่เชื่อถือได้ มีความปลอดภัยสูง ระบบไม่ซับซ้อน ใช้งานได้ง่าย และสะดวกเป็นอย่างมาก รองรับทั้งระบบคอมพิวเตอร์ แมคบุ๊ค แท็บเล็ตรุ่นต่าง ๆ รวมถึงมือถือสมาร์ทโฟนทุกยี่ห้อ ทำให้ท่านสมาชิกสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

ชื่อ : อรินัน วงษา   E-mail : postzafb1@gmail.com    วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2561 15:50 น.
IP : 180.183.196.XXX

ความคิดเห็นที่ 4
เงื่อนไขการรับ โปรโมชั่นพิเศษสุดๆ ได้ที่ satu88 กับ โปรโมชั่น มากมาย เล่นเดิมพันเกมส์ กับเรา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center หรือช่องทางอื่นๆ ที่เราเปิดให้บริการ ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ชื่อ : nadech   E-mail : barcelona.tewin@gmail.com    วันที่ : 31 กรกฎาคม 2561 10:32 น.
IP : 180.183.195.XXX

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

Copyright by reefjungle.com
Engine by MAKEWEBEASY